Piaggio Medley S 125

  • Piaggio Medley S 125
  • Piaggio Medley S 125
  • Piaggio Medley S 125
  • Piaggio Medley S 125
White Luna

  • Piaggio Medley S 125
  • Piaggio Medley S 125
  • Piaggio Medley S 125
Nâu

Màu sắc

4.5 11

Giá xe: 79,000,000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: 0936 218 399

ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
YÊU CẦU TƯ VẤN:

    Nội dung của Piaggio Medley S 125