Kinh Doanh: 0936 218 399

Bảng Giá Xe Vespa Mới Nhất

Dòng xe Ảnh Xe Giá bán
Vespa Primavera 75 year 112.000.000 VNĐ
Vespa GTS 75 year 179.000.000 VNĐ
LIBERTY S 2021 58.500.000 VNĐ
Vespa PicNic 2021 88.000.000 VNĐ
VESPA GTS 150 RACING SIXTIES 2020 120.000.000 VNĐ
VESPA SPRINT 150 RACING SIXTIES 2020 94.900.000 VNĐ
Vespa GTV SeiGiorni II HPE 2020 139.000.000 VNĐ
Vespa Primavera Red 2020 82.500.000 VNĐ
Vespa Sprint S 150cc 2020 89.900.000 VNĐ
Piaggio Liberty 50cc 2020 39.900.000 VNĐ
Piaggio Medley S 150cc 2020 Medley S 2020 đen 93.900.000 VNĐ
Piaggio Medley S 125 2020 79.000.000 VNĐ
VESPA SPRINT LED Sprint Led 2019 Đỏ 77.500.000 VNĐ
Vespa Primavera S PrimaveraS-Camhoanghon-1000x750 76.500.000 VNĐ
VESPA 946 405.000.000 VNĐ
Vespa Sprint S 2020 77.500.000 VNĐ
Vespa Sprint Notte 78.500.000 VNĐ
Piaggio Liberty S ABS 125CC 58,500,000 VNĐ
Vespa Primavera Yacht Club 77. 500. 000 VNĐ
Piaggio Liberty ABS 125cc 57, 500, 000 VNĐ
Piaggio Medley ABS 125 i-Get E3 72.500.000 VNĐ
Piaggio Medley S 125 CC ABS 73.500.000 VNĐ
Piaggio Medley S 150 CC ABS Medley-125_S 87.900.000 VNĐ
Vespa Sprint Carbon 2018 76.500.000 VNĐ
Vespa Primavera Brown Matt 77.500.000 VNĐ
Vespa GTS Super 150 115.000.000 VNĐ
Vespa GTS ABS 125CC 93.900.000 VNĐ
Piaggio Zip 100 E3 38.900.000 VNĐ
Vespa GTV 300 IE ABS 199.000.000 VNĐ
Vespa GTS 300 129.000.000 VNĐ
Vespa LX 125 69.900.000 VNĐ
Vespa Primavera ABS IGET 125 74.500.000 VNĐ
VESPA SPRINT ABS 75.500.000 VNĐ